sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2022 SCCD

Zoradiť podľa:

Projekty

Eustory

04.12.2003

Prebiehajúce projekty

13

EUSTORY je súťaž z novodobej histórie pre študentov stredných škôl. Jej hlavným cieľom je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom poznania histórie svojej krajiny, ako aj histórie…

Knižnica a informačné centrum

23.10.2011

Prebiehajúce projekty

14

Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania  Libraria je verejná knižnica špecializovaná na takzvané globálne témy, medzi ktoré patria napríklad klimatické zmeny a životné prostredie, ľudské práva, migrácia, ľudské sídla, chudoba, zdravie,…

Budujme udržateľné sídla – Build Solid Ground

20.02.2018

Prebiehajúce projekty

12

Je to celosvetový trend, ktorý sa nevyhol ani Slovensku. Ľudia sa sťahujú do miest. To je, samozrejme, v poriadku, ale len v tom prípade, ak je na to spoločnosť pripravená. Urbanizácia, ako jeden z najdôležitejších transformačných trendov 21. storočia, totiž so sebou prináša mnohé problémy a výzvy.

Rovnoprávne školy (GECM)

18.01.2019

Prebiehajúce projekty

16

Projekt je navrhnutý tak, aby školám poskytol testovací rámec na riešenie rodovej nerovnosti v rámci školského systému a pre jednotlivcov (žiakov a učiteľov). Predstavuje celoškolský prístup k riešeniu rodovej nerovnosti vrátane podpory kritického myslenia.

Ukončené projekty

Zelené verejné obstarávanie na Ukrajine

13.04.2017

Ukončené projekty

8

Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním zo Slovenska na Ukrajine je projekt realizovaný mimovládnou organizáciou GoLOCAL (Ukrajina) pod koordináciou Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) a spolufinancovaný Slovenskou rozvojovou agentúrou – SlovakAid.

SUSY

03.05.2016

Ukončené projekty

9

SUstainability and SolidaritY in Economy  „Sociálna a solidárna ekonomika je sen, ktorý snívame už 200 rokov. Je na nás, aby sme zjednotili naše schopnosti a spoločne dosiahli výsledky nášho úsilia.“Paul…

Fit for fair

19.02.2016

Ukončené projekty

7

Cieľom projektu Fit for Fair je „prostredníctvom príkladu produkcie športového oblečenia viesť k väčšej zodpovednosti a citlivosti k zlým pracovným podmienkam žien“. Chceme prispieť k zlepšeniu postavenia pracovníkov v textilnom priemysle, v ktorom sú často životné podmienky na hranici otroctva. V rámci projektu pomáhame odstraňovať chudobu, a to predovšetkým žien, ktoré tvoria v tomto odvetví prevládajúcu pracovnú silu.

Skauti myslia globálne

04.02.2016

Ukončené projekty

8

Sme súčasťou medzinárodného projektu, ktorý obohatí naše vzdelávanie o aktuálne globálne témy.

Zmeň svoje topánky

01.10.2015

Ukončené projekty

7

Obuvnícke odvetvie je kľúčovou súčasťou širšieho módneho priemyslu. Avšak, na rozdiel od textilného sektoru, problematika výrobných procesov kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu je do značnej miery neznáma. „Vymeň si topánky“ je európskou iniciatívou, ktorá stavia na etických, udržateľných a transparentných základoch obuvníckeho dodávateľského reťazca. Aktivujeme ľudí ako sú spotrebitelia a občania, požadujúci lepšie pracovné podmienky pre výrobcov našich kožených topánok. Vykonávame výskum o pracovných a environmentálnych podmienkach v kožiarskej a obuvníckej výrobe, ktorého základom je dialóg s občanmi EÚ, konateľmi a obuvníckymi značkami o problémoch tohto sektoru. Spolupracujeme tiež s odbormi a združeniami na ochranu pracovných práv, podporujeme ich boj za lepšie pracovné podmienky vo výrobných krajinách.

S.A.M.E. World

15.05.2015

Ukončené projekty

11

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie európskych občanov o vzťahu medzi globálnym Juhom a globálnym Severom, so zameraním sa na environmentálnu spravodlivosť a udržateľný spôsob života.

Stop Mad Mining

30.03.2015

Ukončené projekty

7

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (Slovak Centre for Communication and Development/SCCD) je partnerom medzinárodného projektu Čas na zmenu: Podpora udržateľného získavania a spotreby surovín v rámci Európskeho roka rozvoja 2015, ktorý je zároveň podporený informačnou kampaňou „Stop Mad Mining“.

eDucate

16.01.2014

Ukončené projekty

7

eDucate – E-Methodics and E-Didactics in Adult Education (540011-LLP-1-2013-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) je projekt, v rámci ktorého sme s partnermi zo šiestich európskych krajín vytvorili kurz e-moderácie a e-learningu. Je určený pre lektorov rôznorodého zamerania.

Globálne vzdelávanie na základných školách

01.12.2012

Ukončené projekty

5

Podstatou projektu Globálne vzdelávanie na základných školách je čiastková implementácia Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Projekt sa zameriava na tvorbu metodických materiálov pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov základných škôl šitých na mieru učebných osnov.Prostredníctvom výstupov projektu tak chceme učiteľom zjednodušiť prístup k informáciám a uľahčiť im prípravu na hodinu, nakoľko materiály nebudú vyžadovať žiadnu ďalšiu úpravu a môžu sa hneď využiť vo vyučovaní.

Global E-learning

01.11.2012

Ukončené projekty

5

Podstatou projektu Globálne vzdelávanie na základných školách je čiastková implementácia Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Projekt sa zameriava na tvorbu metodických materiálov pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov základných škôl šitých na mieru učebných osnov.Prostredníctvom výstupov projektu tak chceme učiteľom zjednodušiť prístup k informáciám a uľahčiť im prípravu na hodinu, nakoľko materiály nebudú vyžadovať žiadnu ďalšiu úpravu a môžu sa hneď využiť vo vyučovaní.

Connect!

10.08.2011

Ukončené projekty

7

Tento európsky projekt je zameraný na rozvoj spolupráce a dialógu po nie celkom zaužívanej osi – Východ/Západ/Juh, kde ako východ vystupujú krajiny ako je Slovensko, Česká republika či Rumunsko s Bulharskom, ktoré už síce nie sú považované za rozvojové – teda tzv. Juh – ale stále nepatria ani k tomu klasickému rozvinutému Severu, v tomto projekte reprezentovanom Západom.

CENGR

10.08.2011

Ukončené projekty

7

Na implementácii trojročného projektu (marec 2011 až február 2014) s názvom Central European Network for Global Responsibility (CENGR_net) sa podieľajú organizácie zo štyroch európskych krajín (Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko).

Ich očami, očami nás

24.03.2011

Ukončené projekty

5

V projekte s názvom Ich očami, očami nás: Zvyšovanie povedomia verejnosti o problémoch, ktorým čelia ženy v rozvojových krajinách vo východnom susedstve Európskej únie, na Balkáne a v Strednej Ázii, SCKR figurovalo ako partnerská organizácia a hlavným aplikujúcim bola sieť mimovládnych ženských organizácií Karat Coalition so sídlom v Poľsku.

GERC_net

09.05.2010

Ukončené projekty

7

Tento projekt bol schválený v septembri 2008 v rámci programu programu Európskej únie Grundtvig. K jeho implementácii sme pristúpili v decembri 2008, ukončili sme ho o dva roky neskôr v novembri 2010.

Ryža z Uzgenu

01.01.2010

Ukončené projekty

9

Ako napovedá názov, ide o rozvojový projekt zameraný na potláčanie chudoby a podporu podnikania, konkrétne prostredníctvom pestovania a spracovania tradičnej kirgizskej odrody ryže, takzvanej ak uruk a priamym zapojením jej pestovateľov do obchodného reťazca na vyššej než primárnej úrovni (dosiaľ dominuje vzťah farmár – priekupník, pričom farmár má len malú schopnosť ovplyvniť koľko mu priekupník zaplatí, zároveň pritom nemá na výber).

Zamestnávateľ ústretový k rodine

01.03.2008

Ukončené projekty

6

Tento rozvojový projekt Zamestnávateľ ústretový k rodine sme implementovali na Ukrajine. SCKR v ňom figurovalo ako hlavný aplikujúci partner, našim partnerom bola ukrajinská nezisková organizácia Women’s Prospects (Nádej pre ženy) so sídlom v Kyjeve.