sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2022 SCCD

04.12.2003

Prebiehajúce projekty

13

EUSTORY je súťaž z novodobej histórie pre študentov stredných škôl. Jej hlavným cieľom je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom poznania histórie svojej krajiny, ako aj histórie ostatných európskych zemí.

Na Slovensku sme súťaži pridali aj globálnu dimenziu, keď každoročnú dejepisnú tému prepájame s niektorou z globálnych tém. Príkladom môže byť téma 7. ročníka, kedy študenti písali práce na tému multikultúrne spolužitie na Slovensku, či 8. ročníka, v rámci ktorého pripravili štúdie o meniacom sa postavení mužov a žien v slovenskej spoločnosti.

Autorom tejto myšlienky je nadácia Körber-Stiftung z Hamburgu. Od roku 2001, kedy Združenie EUSTORY, tvorené dnes už organizáciami z 20 európskych krajín, vzniklo, sa do programu zapojilo  vyše 90 000 mladých  ľudí z rôznych krajín Európy.

Slovensko sa pridalo do súťaže v roku 2003, kedy je organizovala Vzdelávacia nadácia Jana Husa. Po zániku jej pobočky na Slovensku sa organizácie súťaže ujalo Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj.

Aktivity

Ročník 2008

Výber víťazných prác študentov EUSTORY

Ročník 2007

Výber víťazných prác študentov EUSTORY

Ročník 2006

Výber víťazných prác študentov EUSTORY

Ročník 2005

Výber víťazných prác študentov EUSTORY

Ročník 2004

Výber víťazných prác študentov EUSTORY

Ročník 2003

Výber víťazných prác študentov EUSTORY